Riksdagsskrivelse 2019/20:291

Riksdagsskrivelse 2019/20:291605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:291

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.