Riksdagsskrivelse 2019/20:296

Riksdagsskrivelse 2019/20:296

Riksdagsskrivelse 2019/20:296

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU60 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildnings- insatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:293 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:294 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:295 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:297 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:298 till Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:299 till Infrastrukturdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.