Riksdagsskrivelse 2019/20:29

Riksdagsskrivelse 2019/20:29

Riksdagsskrivelse 2019/20:29

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU17 Köp på saklig grund får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson