Riksdagsskrivelse 2019/20:300

Riksdagsskrivelse 2019/20:300605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:300

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU22 Komvux för stärkt kompetensförsörjning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.