Riksdagsskrivelse 2019/20:305

Riksdagsskrivelse 2019/20:305605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:305

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU13 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.