Riksdagsskrivelse 2019/20:31

Riksdagsskrivelse 2019/20:31

Riksdagsskrivelse 2019/20:31

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU3 Byggnaders energiprestanda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson