Riksdagsskrivelse 2019/20:332

Riksdagsskrivelse 2019/20:332605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:332

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU18 Granskning av utländska direktinvesteringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.