Riksdagsskrivelse 2019/20:351

Riksdagsskrivelse 2019/20:351

Riksdagsskrivelse 2019/20:351

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU61 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:352 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:353 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.