Riksdagsskrivelse 2019/20:367

Riksdagsskrivelse 2019/20:367605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:367

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit finansutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2019/20:FiU63 Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel.

Stockholm den 23 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.