Riksdagsskrivelse 2019/20:38

Riksdagsskrivelse 2019/20:38

Riksdagsskrivelse 2019/20:38

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU15 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson