Riksdagsskrivelse 2019/20:39

Riksdagsskrivelse 2019/20:39

Riksdagsskrivelse 2019/20:39

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU4 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson