Riksdagsskrivelse 2019/20:94

Riksdagsskrivelse 2019/20:94

Riksdagsskrivelse 2019/20:94

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson