Riksdagsskrivelse 2019/20:9

Riksdagsskrivelse 2019/20:9

Riksdagsskrivelse 2019/20:9

Riksrevisionen

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson