Riksdagsskrivelse 2020/21:5

Riksdagsskrivelse 2020/21:5

Riksdagsskrivelse 2020/21:5

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU7 Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 september 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2020/21:4 till Utrikesdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:6 till Sveriges riksbank

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.