Riksdagsskrivelse 2020/21:9

Riksdagsskrivelse 2020/21:9605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2020/21:9

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 september 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.