Riksdagsskrivelse 2021/22:328

Riksdagsskrivelse 2021/22:328

Riksdagsskrivelse

2021/22:328

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU23 Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2022

Kerstin Lundgren

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.