Riksdagsskrivelse 2021/22:402

Riksdagsskrivelse 2021/22:402

Riksdagsskrivelse

2021/22:402

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet[1]

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU21 Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina får jag anmäla att riksdagen denna dag dels avslagit utskottets förslag under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 


[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:403 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.