Riksdagsskrivelse 2021/22:446

Riksdagsskrivelse 2021/22:446

Riksdagsskrivelse

2021/22:446

 

 

 

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU29 Vägar till hållbara vattentjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.