Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:33

Riksdagsskrivelse

2005/06:33

Image: RSKR_200506__33-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU9 Ny vallag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson