Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:333

Riksdagsskrivelse

2005/06:333

Image: RSKR_200506__333-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU21 Riksdagen i en ny tid får jag anmäla att riksdagen denna dag dels beslutat att såsom vilande anta den föreslagna ändringen i riksdagsordningen under punkt 1, dels beslutat att avslå utskottets förslag till riksdagsbeslut under punkt 4 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:334 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelse 2005/06:335 till Justitiedepartementet