Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:336

Riksdagsskrivelse

2005/06:336

Image: RSKR_200506__336-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU35 Sekretessfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:337 till Socialdepartementet

Riksdagsskrivelse 2005/06:338 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelse 2005/06:339 till Försvarsdepartementet