Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:34

Riksdagsskrivelse

2005/06:34

Image: RSKR_200506__34-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 november 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson