Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:341

Riksdagsskrivelse

2005/06:341

Image: RSKR_200506__341-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2005/06:SoU24 Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson