Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:343

Riksdagsskrivelse

2005/06:343

Image: RSKR_200506__343-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU15 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson