Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:355

Riksdagsskrivelse

2005/06:355

Image: RSKR_200506__355-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU35 En kronofogdemyndighet i tiden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:356 till Finansdepartementet