Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:381

Riksdagsskrivelse

2005/06:381

Image: RSKR_200506__381-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU38 Vissa skattefrågor rörande statsråden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson