Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:386

Riksdagsskrivelse

2005/06:386

Image: RSKR_200506__386-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU29 Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson