Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:388

Riksdagsskrivelse

2005/06:388

Image: RSKR_200506__388-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU31 Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson