Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:389

Riksdagsskrivelse

2005/06:389

Image: RSKR_200506__389-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2005/06:MJU14 Nationell klimatpolitik i global samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 51 under punkt 42 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson