Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:80

Riksdagsskrivelse

2005/06:80

Image: RSKR_200506__80-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:79 till Utrikesdepartementet