Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:82

Riksdagsskrivelse

2005/06:82

Image: RSKR_200506__82-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2006 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson