Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:89

Riksdagsskrivelse

2005/06:89

Image: RSKR_200506__89-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utbildnings- och kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson