Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:9

Riksdagsskrivelse

2005/06:9

Image: RSKR_200506__9-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU3 Ändring i upphovsrättslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 oktober 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson