Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:91

Riksdagsskrivelse

2005/06:91

Image: RSKR_200506__91-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:90 till Socialdepartementet