Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:92

Riksdagsskrivelse

2005/06:92

Image: RSKR_200506__92-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU7 Nya regler för tjänstepensionsinstitut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson