Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:93

Riksdagsskrivelse

2005/06:93

Image: RSKR_200506__93-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU7 EU:s insolvensreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:94 till Finansdepartementet