Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:94

Riksdagsskrivelse

2005/06:94

Image: RSKR_200506__94-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU7 EU:s insolvensreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:93 till Justitiedepartementet