Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:95

Riksdagsskrivelse

2005/06:95

Image: RSKR_200506__95-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson