Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:97

Riksdagsskrivelse

2005/06:97

Image: RSKR_200506__97-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU11 Deklarationsombud m.m får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson