Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:98

Riksdagsskrivelse

2005/06:98

Image: RSKR_200506__98-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utbildnings- och kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU5 Fokus på film - en ny svensk filmpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson