Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:99

Riksdagsskrivelse

2005/06:99

Image: RSKR_200506__99-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU6 Statligt stöd för kvinnors organisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson