Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:222

Riksdagsskrivelse

2006/07:222

Image: RSKR_200607__222_222-222-1.png

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2007 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson