Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:256

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:256

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2007/08:SoU21 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-18

Per Westerberg

Ulf Christoffersson