Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:258

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:258

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2007/08:UFöU5 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-18

Per Westerberg

Ulf Christoffersson