Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:260

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:260

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-18

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:259 till Finansdepartementet