Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:261

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:261

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU32 Redovisning av skatteutgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-18

Per Westerberg

Ulf Christoffersson