Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:262

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:262

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU21 Tilläggsbudget 1 för 2008 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-18

Per Westerberg

Ulf Christoffersson