Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:265

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:265

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU24 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-06-18

Per Westerberg

Ulf Christoffersson