Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:378

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:378

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson