Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:380

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:380

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU6 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson